In- of exclusief?

door Jacques van der Lee OP, preek op Vierde Vastenzondag, 31 maart 2019 Verrechtsing in de kerk – zoals we dat sinds de verkiezingen ook weer in de politiek zien – heeft oude papieren. Zoals ten tijde van Augustinus. De Donatisten toentertijd pleitten voor de ‘zuivere’ kerk, zonder zondaars zoals dronkaards en echtbrekers. Gelukkig was Augustinus milder. Van hem is de uitspraak: ‘Het heeft geen zin altijd met de vinger naar anderen te wijzen. Zoek niet de ongerechtigheid uit te roeien als iets vreemds buiten jezelf: zie wat er in jezelf met jou strijdt. Op een of andere wijze zijn […]