Celibaat: gave of probleem?

Geplaatst Geplaatst in Blog

Reflecties bij de Amazonesynode , door Francis Amponsah o.p. De Amazonesynode heeft de al lang bestaande mening weer in de aandacht gebracht dat priesters moeten mogen trouwen, of minstens dat het voor hen mogelijk zou moeten zijn te trouwen. Midden in dit debat is een tweede ontstaan, ​​naar aanleiding van het eerste. Is celibataire kuisheid in deze tijd relevant? Sommigen hebben deze discussie gebruikt om de mening te verkondigen ​​dat het seksuele wangedrag en het misbruik dat de kerk heeft opgeschrikt het gevolg is van het celibaat. Door dit verband te leggen, lijken ze twee dingen te suggereren: ten eerste […]

Meeting the Risen Lord

Geplaatst Geplaatst in Blog

by Francis Amponsah OP Have you ever wondered why we observe Sunday as a holy day rather than the Sabbath (Saturday) even though the Ten Commandment says, “Remember the Sabbath day, and keep it holy” (Exodus 20:8)? The gospel readings of the Sundays after Easter give us the answer. The gospel writers were not particularly interested in telling us the precise day of the week in which many of the events they recorded took place. With one exception. In the public ministry of Jesus they often told us that many of the healing miracles of Jesus took place on the […]

In- of exclusief?

Geplaatst Geplaatst in Preken

door Jacques van der Lee OP, preek op Vierde Vastenzondag, 31 maart 2019 Verrechtsing in de kerk – zoals we dat sinds de verkiezingen ook weer in de politiek zien – heeft oude papieren. Zoals ten tijde van Augustinus. De Donatisten toentertijd pleitten voor de ‘zuivere’ kerk, zonder zondaars zoals dronkaards en echtbrekers. Gelukkig was Augustinus milder. Van hem is de uitspraak: ‘Het heeft geen zin altijd met de vinger naar anderen te wijzen. Zoek niet de ongerechtigheid uit te roeien als iets vreemds buiten jezelf: zie wat er in jezelf met jou strijdt. Op een of andere wijze zijn […]

God has removed your shame

Geplaatst Geplaatst in Blog

Joshua 5: 9 – 12; Psalm 34: 2 – 7; 2 Corinthians 5: 17 – 21; Luke 15: 1 – 3, 11 – 12. byFrancis Amponsah OP Shame is a very powerful emotion that can destroy someone from inside, and keep him/her spiritually stunted for the rest of his/her life. One of the ministries I enjoy doing is working with people with addictions and homeless people. Both the first reading and the Gospel of today reminds me of the first time I spoke with a homeless man in Johannesburg. It took him a while and a lot of courage to […]